Bouwstenen

Gentle Teaching is een strategie die is opgebouwd met een aantal bouwstenen. In welke volgorde het gebouw wordt opgezet en hoe de bouwstenen er in de praktijk precies uit gaan zien, kan per situatie verschillend zijn.

Beeldvorming over de persoon

Het beeld dat over de persoon bestaat is in grote mate bepalend voor hoe met hem wordt omgegaan. Het beeld is altijd ingekleurd door de visie van waaruit we naar de persoon kijken. Het beeld dat wij over de persoon ontwikkelen is gebaseerd op de uitgangspunten van Gentle Tetaching.

De grondhouding

Als we individueel met een persoon companionship willen ontwikkelen, heeft dat eigenlijk alleen echt zin als we er ook voor zorgen dat de omgeving waar de persoon in leeft een sfeer uitademt die ook gericht is op de uitgangspunten van gentle teaching. Je integreert Gentle Teaching in je dagelijkse houding, waardoor het ook geen extra tijd of werkbelasting met zich mee brengt.

De persoonlijke ontwikkeling van de begeleider

Om een goede relatie met iemand te ontwikkelen is meer nodig dan inzicht in wie de persoon is en goede communicatievaardigheden. Een relatie moet vanuit jezelf komen.

Levenskwaliteit

Hoewel het hebben van een goede relatie – companionship- in belangrijke mate kan bijdragen aan het geluk van een persoon, weten we dat er in het leven meer invalshoeken zijn die van invloed zijn op zijn geluk  en daarmee ook op zijn gedrag

Methodische aspecten

Naast de algemene bouwstenen die hier beschreven worden, kent Gentle Teaching ook een aantal specifieke methodische aspecten. Hier wordt vooral op teruggegrepen als het via de algemene basishouding niet lukt om iemand te leren zich onvoorwaardelijk veilig en geliefd te voelen. 

lees meer

Een individueel plan

Het kan handig zijn om een beknopt plan te maken voor de kleine stappen die je met Gentle Teaching maakt. We hebben hiervoor een eenvoudige opzet ontwikkeld dat je op 1 of 2 A4-tjes kan uitwerken.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus