Wat is Gentle Teaching

In de jaren 80 van de de vorige eeuw is Gentle Teaching ontwikkeld als een methodiek om mensen met een verstandelijke beperking en ernstig 'probleemgedrag' te begeleiden zonder straffen of belonen en zonder de nadruk te leggen op het gedrag dat als problematisch ervaren werd. In de loop der jaren heeft Gentle Teaching zich ontwikkeld tot een bredere manier van begeleiden van mensen die zich om wat voor reden dan ook niet verbonden (kunnen) voelen met anderen; in elk geval niet  op spannende en emotionele momenten.

Introductie

Ieder mens verlangt naar een relatie waarin hij zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelt. Deze relatie noemen we in gentle teaching 'companionship'.

Uitgebreide samenvatting

Er zijn de meest uiteenlopende beelden over wat Gentle Teaching precies is. Sommigen denken dat je alleen maar vriendelijk mag zijn, anderen denken dat je mensen continu moet knuffelen, weer anderen denken dat met Gentle Teaching grenzen niet meer bewaakt worden.

Interventie of benaderingswijze

Gentle Teaching kan zowel als algemene benaderingswijze worden gebruikt en als specifieke interventie. 

Gentle professional

Sommigen vinden dat gentle teaching geen professionele manier van werken is omdat er onvoldoende afstand is tussen de persoon en de begeleider. Bovendien zou de begeleider door zijn emotionele betrokkenheid te zwaar belast kunnen worden.

Doelgroepen

Oorspronkelijk was Gentle Teaching ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking en zeer moeilijk begeleidbaar gedrag. Maar nu realiseren we ons dat Gentle Teaching voor meer doelgroepen belangrijk kan zijn.

Gentle Youtube

Op youtube staan verschillende filmpjes over Gentle Teaching. Deze zijn de moeite waard bekeken te worden

Verhalen over mensen

Misschien kan het best duidelijk worden gemaakt wat Gentle Teaching voor mensen kan betekenen aan de hand van verhalen over mensen. 

lees meer:

 

Belangrijke begrippen

In Gentle Teaching wordt een aantal begrippen of termen veel gebruikt. Om een goed inzicht te krijgen van wat Gentle Teaching precies is, helpt het om de betekenis van deze begrippen en termen te kennen.

lees meer ...

Andere methodieken

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat Gentle Teaching voor iedereen een meerwaarde kan hebben, zetten we ons niet af tegen andere methodieken die gebaseerd zijn op het principe van geweldloosheid en geen gebruik maken van straffen of systematische beloningen.

lees meer...

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus