Basistraining

De basiscursus is bestemd voor iedereen die een rol speelt in de directe begeleiding van mensen met bijzondere kwetsbaarheden. Dit zijn ouders, dagelijkse hulpverleners en hun leidinggevenden, gedragsdeskundigen, leerkrachten in het speciaal onderwijs, enz.

Casus-training

Soms is de relatie met een persoon helemaal vastgelopen en is de persoon niet meer op ondersteunende wijze te begeleiden. Samen met het team wordt een ondersteuningsplan op basis van Gentle Teaching ontwikkeld en het team wordt getraind om het plan goed uit te voeren.

Geweldloos hanteren van een escalatie

 Het principe van geweldloos hanteren van een escalatie is erop gebaseerd dat geprobeerd wordt om niet beheersmatig te reageren, maar dat we proberen de energie van het geweld te absorberen, of op zijn minst om te leiden op een manier waardoor niemand schade ondervindt.

Individuele supervisie

Werken met gentle teaching vraagt om persoonlijke betrokkenheid. Dit kan confronterend zijn omdat het je confronteert met je eigen emoties en soms ook met een onvermogen datgene te doen wat je voor de ander zou willen doen.

Management cursus

Het is belangrijk dat de stijl van leiding geven afgestemd is op wat van de begeleiders in hun relatie met de cliënt en verwacht wordt. In deze cursus worden de belangrijkste management instrumenten behandeld en gerelateerd aan het werken met gentle teaching.

Oudercursus Gentle Teaching

 

Hoewel ouders ook regelmatig meedoen met de gewone basiscursus Gentle Teaching willen we ook de mogelijkheid bieden voor een speciale cursus voor ouders.

Teambegeleiding

Voor teams waar al kennis en ervaring met gentle teaching aanwezig is, maar die extra begeleiding nodig hebben om bij de eigen cliënten de mogelijkheden van gentle teaching beter te kunnen benutten.

Trainer gentle teaching

Voor instellingen is het goed om zelf een of meerdere gentle teaching trainers in huis te hebben. Ze kunnen binnen de instelling team trainingen en cursussen geven en ook op de werkplek zelf training tijdens het werk geven. Dit verhoogt de kans dat gentle teaching goed wordt ingevoerd en beklijft.

Verdiepingscursus Gentle Teaching

Voor de continuïteit van het werken met gentle teaching, en om begeleiders in hun dagelijks werk hierin te ondersteunen, is het goed als in de directe werkomgeving iemand is die een ondersteunende en coachende rol kan vervullen.

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer