Cursusaanbod

Vanuit de Stichting Gentle Teaching wordt een aantal cursussen aangeboden. De meeste cursusen worden in-companuy aangeboden, dus op de lokatie / bij de insteelling zelf. De basiscursus, de coach/verdiepingscursus en de training omgaan met escalaties wordt ook centraal in het land aangeboden voor mensen die zich individueel willen inschrijven.

Kijk voor de planning van deze cursussen in de <<agenda>>

De cursussen die hier beschreven zijn, behoren tot het standaardaanbod en niet doelgroep-specifiek`. Het is echter ook mogelijk om maatwerk cursussen te verzorgen voor een instelling. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een specifieke doelgroep, of de aansluiting bij de visie van de instelling of andere al in gebruik zijnde methodieken.

Vierdaagse basis cursus

De vierdaagse cursus is bestemd voor iedereen die een rol speelt in de directe begeleiding van mensen met bijzondere kwetsbaarheden. Dit zijn ouders, dagelijkse hulpverleners en hun leidinggevenden, gedragsdeskundigen, leerkrachten in het speciaal onderwijs, enz.

Opfrisdag

De opfrisdag is bedoeld voor mensen die in het verleden een cursus gentle teaching hebben gevolgd. Tijdens de dag worden nieuwe inzichten gepresenteerd en kunnen de deelnemers onderling ervaringen uitwisselen. Ook is er de mogelijkheid eigen casuistiek in te brengen.

Verdiepingscursus Gentle Teaching

Voor de continuïteit van het werken met gentle teaching, en om begeleiders in hun dagelijks werk hierin te ondersteunen, is het goed als in de directe werkomgeving iemand is die een ondersteunende en coachende rol kan vervullen.

Oudercursus Gentle Teaching

Hoewel ouders ook regelmatig meedoen met de gewone basiscursus Gentle Teaching willen we ook de mogelijkheid bieden voor een speciale cursus voor ouders.

Trainer gentle teaching

Voor instellingen is het goed om zelf een of meerdere gentle teaching trainers in huis te hebben. Ze kunnen binnen de instelling team trainingen en cursussen geven en ook op de werkplek zelf training tijdens het werk geven. Dit verhoogt de kans dat gentle teaching goed wordt ingevoerd en beklijft.

Geweldloos hanteren van een escalatie

 Het principe van geweldloos hanteren van een escalatie is erop gebaseerd dat geprobeerd wordt om niet beheersmatig te reageren, maar dat we proberen de energie van het geweld te absorberen, of op zijn minst om te leiden op een manier waardoor niemand schade ondervindt.

Casus-training

Soms is de relatie met een persoon helemaal vastgelopen en is de persoon niet meer op ondersteunende wijze te begeleiden. Samen met het team wordt een ondersteuningsplan op basis van Gentle Teaching ontwikkeld en het team wordt getraind om het plan goed uit te voeren.

Individuele supervisie

Werken met gentle teaching vraagt om persoonlijke betrokkenheid. Dit kan confronterend zijn omdat het je confronteert met je eigen emoties en soms ook met een onvermogen datgene te doen wat je voor de ander zou willen doen.

Teambegeleiding

Voor teams waar al kennis en ervaring met gentle teaching aanwezig is, maar die extra begeleiding nodig hebben om bij de eigen cliënten de mogelijkheden van gentle teaching beter te kunnen benutten.

Gentle Management

Het is belangrijk dat de stijl van leiding geven afgestemd is op wat van de begeleiders in hun relatie met de cliënt en verwacht wordt. In deze cursus worden de belangrijkste management instrumenten behandeld en gerelateerd aan het werken met gentle teaching.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus