Warme zorg

Het begrip 'warme zorg' komt vooral uit de ouderenzorg. Het doel van warme zorg is een sfeer te scheppen waarin gedesoriënteerde oude mensen zich veilig voelen waardoor angsten en onzekerheden verminderen of verdwijnen. De theoretische uitgangspunten van deze benadering zijn gebaseerd op de gehechtheidtheorie.


'Warme zorg' is geschikt voor demente oude mensen met procesverschijnselen die variëren van licht tot zeer ernstig. Dit betekent dat 'warme zorg' toepasbaar is bij elke vorm van dementie. Bij warme zorg staat niet zozeer de hoedanigheid van de therapie, maar de aard van de zorg centraal; namelijk een veilig en warm leefklimaat binnen de afdeling. Daardoor is warme zorg een 24-uurs benadering.

Met betrekking tot de inhoud van de methodiek bestaan een aantal aandachtspunten:Nabijheid.
Voor de dementerende is het van belang dat de hulpverlener weinig afstand neemt en niet bang is voor lichamelijk contact, zoals een knuffel. Tevens is het van belang dat de hulpverlener mee kan gaan in de wereld van de dementerende en wezenlijke interesse toont.

 

Herkenbaarheid.
De omgeving van de dementerende dient vertrouwd en rustgevend te zijn,meubels die de bewoners van huis uit gewend zijn, zoals een fauteuils, kleedjes, kastjes, een vaste vloerbedekking, zachte muziek, de verzorgenden dragen geen uniform dragen maar eigen kleding. Tenslotte is het, ter bevordering van een band tussen hulpverlener en patiënt, van belang dat er kleine zorgteams zijn rond een vaste groep bewoners.

 

Huislijkheid.
Zo weinig mogelijk ge- en verboden of regels, mogelijkheid voor huisdieren, een herkenbare dagindeling. Een voorbeeld is het gezamenlijk ontbijt ''s ochtends in de huiskamer aan tafel, waarbij de patiënt de gelegenheid krijgt zijn boterhammen zelf klaar te maken. Bij activiteiten is het van belang dat de bewoner de ruimte krijgt om zijn eigen tempo te bepalen.

 

Vrijheid.
Voor mobiele bewoners is het van belang dat ze vrijheid ervaren door te kunnen rondlopen, zo min mogelijk gesloten deuren. Zomers is een tuin om in te zitten en in te lopen geschikt. Geen dwangmiddelen zoals verplicht zitten of zitten in een Zweedse band of een ander fixatie middel.

 

Familie.
Vanwege de band speelt de familie een belangrijke rol bij het contact van de dementerende met de werkelijkheid. Er is dan ook alle ruimte voor contact tussen dementerende en familie en er zijn geen vaste bezoektijden. Voor de familie is het van belang dat er gelegenheid is om mee te helpen bij de verzorging, dat een familielid mee kan eten en als het gewenst is kan blijven slapen. Voor de familie is gelegenheid om mee te helpen met de verzorging, ook kan een familie lid blijven eten.

 

Bron: btsg.nl/warme-zorg

 

Vergelijking met Gentle Teaching

Er zijn veel overeenkomsten tussen warme zorg zoals dat hier beschreven is en Gentle Teaching. Er zijn echter wel een paar verschillen die goed zijn te onderscheiden.

 

Warme zorg is gericht op de persoon als 'ontvangende' partij. Gentle Teaching richt zich meer op de wederkerigheid in de relatie en op het ontwikkelen van een verbinding in de relatie. In het warme zorgmoment wordt nadrukkelijk geprobeerd ook de ander dit moment en de aanwezigheid van de hulpverlener actief te laten ervaren. Als dit bij dementerende ouderen al nadrukkelijk wordt ingezet voor ze in het stadium komen dat de gangbare communicatievormen voor de persoon hun betekenis verloren hebben, kan het ertoe bijdragen dat ook in die fase van de dementie de persoon nog steeds de verbinding met de hulpverlener ervaart omdat deze op gevoelsniveau verankerd is. De aanwezigheid van de hulpverlener kan daardoor op diep belevingsniveau de rust en warmte geven die met de aanwezigheid geassocieerd wordt. 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen

over deze pagina? 

klik dan hier

 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin