Download pagina

Diverse formulieren

Op weg naar Companionship, een evaluatieformulier om inzicht in de ontwikkeling bij de persoon met een beperking te krijgen

Op weg naar Gentle Teaching (Zelfevaluatie van de begeleider) geeft de begeleider inzicht in zijn relatie met de persoon

De leefwereld van de persoon
, Cultuur van hoop. Evaluatie lijst over hoe de persoon zijn/haar leefwereld ervaart.

Zelfevaluatie teamsamenwerking geeft inzicht in de bijdrage die de begeleider levert aan goede samenwerking binnen het team

Individueel plan met deze formulierenset wordt stapsgewijs een individueel ondersteuningsplan opgebouwd

Verkort individueel plan in dit plan is het onderdeel levenskwaliteit eruit

Ondersteuningsplan levenskwaliteit formulierenset met beschrijving levensloop, huidig beeld, kwetsbaarheden/mogelijkheden en doelen en acties

Persoonlijke levenskwaliteit , een scoreformulier om een waardering te geven aan de persoonlijke levenskwaliteit

Individueel leerplan
. Dit formulier wordt gebruikt om een concreet leerdoel voor de korte termijn in uit te werken.


Toelichting op het individueel leerplan . hierin wordt uitgelegd hoe het leerplan kan worden uitgewerkt.

 

Casuistiekformulier: Dit formulier kan gebruikt worden om het effect van de begeleiding met gentle teaching zichtbaar te maken

 

Cursusevaluatieformulier: Dit formulier wordt gebruikt als evaluaieformulier voor de basistraining

 

Algemene teksten

Sheets basiscursus gentle teaching (Stichting Gentle Teaching)

 

Voorbeeld casus levenskwaliteit

 

Korte toelichting op basiswaarden levenskwaliteit

 

Mentoring Gentle Teaching Artikel van John McGee over het begeleiden en coachen van gentle teaching

 

Mending broken hearts Een internetboek van John McGee met de belangrijkste aspecten van Gentle Teaching

 

Gentle Teaching, van idealisme naar een gefundeerde visie. Een internet brochure van Johan Engels (Belgie) 

 

Gentle Teaching in Japan: een verslag van 20 jaar gentle teaching in Japan

 

 

Onderzoeken

The nonaversive/positive treatment of severely and retarded clients with serious behavioral problems. Charles W Woorard, PhD  1992

Een onderzoek uit de beginjaren van Gentle Teaching waarin de effecten onvoorwaardelijke waardering zoals beschreven in Gentle Teaching onderzocht zijn. 

 

PRACTICING UNCONDITIONAL LOVE
Toni Start  PsyD  2008
This qualitative study, using the heuristic research model, investigates the experience of applying Gentle Teaching principles with individuals diagnosed with developmental disorders. The study contains a review of relevant literature, which includes exploration of the application of principles, a historical perspective on caregiving, Gentle Teaching, and other treatment modalities.

 

Beklijft Gentle Teaching

Een onderzoek op de Prinsenstichting naar de vraag of het begeleiders gelukt is de basisprincipes van Gentle Teaching in hun werkhouding te integreren

Gepubiceerd in Markant Katern 2/2008

 

Gentle Teaching en competentiegericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.  Ronald Ophem, 2011

Een literatuuronderzoek en interviews met begeleiders over de bruikbaarheid van de combinatie van Gentle Teaching en Competentiegericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking 

 

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?  Miriam Kocken 2010 (samenvatting)

Een onderzoek naar het effect van Gentle Teaching bij twee teams die een training hebben gevolgd, en een controlegroep die dat niet gehad heeft

 

Wat is Gentle Teaching?  (2014) Een kwalitatief onderzoek door Eline Roelofsen naar wat gentle teaching betekent voor zowel de clienten als de begeleiders op een groep met mensen met een lichte verstandelijke beperking in een instelling. Het onderzoek is gedaan door een aantal dagen op de groep aanwezig te zijn en gesprekken met zowel de clienten als de begeleiders te voeren

 

 

Nieuwsbrieven

2012-1: cultuur van hoop: veilig voelen

2012-2: cultuur van hoop: hulp bieden, wet zorg en dwang

2012-3: cultuur van hoop: gentle taalgebruik. evidenced based 

2012-4: cultuur van hoop: persoonlijke betrokkenheid, symposium (speciaal) onderwijs, GT voor mensen met een psychiatrische aandoening 

2012-5: cultuur van hoop: onvoorwaardelijkheid

2012-6; cultuur van hoop: Bevorder wederkerigheid / De behoefte om aangeraakt te worden

2012-7: cultuur van hoop: Vermijd conflicten / In GT geen plaats voor seksualiteit

2013-1: cultuur van hoop: Geweldloosheid

2013-2: cultuur van hoop: Begeleiden in plaats van begrenzen

2013-3: cultuur van hoop: Stel het geluk van de client centraal

2013-4: kwaliteit van leven, Gentle Teaching in Rwanda

2014-1: kwaliteit van leven: een positieve lichaamsbeleving;  Moet Gentle Teaching bewezen worden

2014-2: kwaliteit van leven: en positief zelfbeeld hebben; 

2014-3: kwaliteit van leven: veilig voelen;  Gentle Teaching ervaringen in India

2014-4: kwaliteit van levenL geliefd en liefdevol voelen; 

2014-5: kwaliteit van leven: verbonden voelen   / vertrouwen in de persoon van de begeleider of in het handelen van de begeleider

2014-6: kwaliteit van Leven: zekerheid en houvast ervaren / ervaringen in Rwanda en India

2015-1: Kwaliteit van Leven: Innerlijke rust ervaren / Gentle Teaching en mensen met een lichte verstandelijke beperking

2015-2: omgaan met emoties

2015-3: gente teaching in het onderwijs

2015-4: Kwaliteit van Leven: zingevende dagelijkse activiteiten

2015-5: introductie methodiek

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer