De persoonlijke ontwikkeling van de begeleider

Dit onderdeel van de website zal in de komende periode verder worden uitgewerkt. Dus kom af en toe kijken naar de nieuwe stukken. In de nieuwsbrieven zal in de komende periode ook aandacht aan deze nieuwe pagina's op de site besteed worden. Als je op de verzendlijst van de nieuwsbrief staat, blijf je dus automatisch op de hoogte van de vorderingen. 

Een deel van de oude teksten over dit onderwerp staan nu 'voorlopig' in dit deel, maar zullen worden vervangen door nieuwe versies. Ook zal meer aandacht besteed worden aan oefeningen die begeleiders zelf kunnen doen.

Zelfevaluatie voor de begeleider

Het is goed om af en toe stil te staan bij hoe je werkt en of je het ook zo doet als je eigenlijk wilt.

Werken aan jezelf

 

Mensen die met Gentle Teaching werken komen er al snel achter dat het er meer om gaat zelf anders in het contact met de cliënt te reageren, dan dat het gaat om het veranderen van de cliënt. 

Mag ik mezelf niet blijven?

Een veel gestelde vraag bij mensen die voor het eerst met Gentle Teaching te maken krijgen, is of ze dan iemand anders moeten worden.  Dat lijkt soms zo, maar het is niet zo.

Hoe zou je willen werken?

Ga eens terug naar toen je ervoor koos om in de zorg of in het onderwijs te gaan werken, of toen je besloot een kind te willen grootbrengen. Welke ideeën en verwachtingen had je toen.

Warme en koude emoties

Voor een verschuiving in onze houding van warm naar koud kunnen we vaak allerlei oorzaken aangeven, zoals het gedrag van het kind of de cliënt, de (werk)druk waar we onder staan, vermoeidheid.

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer