De methodische aspecten van gentle teaching

Onder het begrip 'methodiek' willen we de kenmerkende aspecten beschrijven die bij het werken met gentle teaching van belang zijn en die we - als het goed is - ook iedere keer weer kunnen zien. Methodiek is voor ons geen strak keurslijf dat voorschrijft hoe we in voorkomende gevallen moeten handelen. Daarmee zouden we tekort doen aan de individuele personen die begeleid worden met gentle teaching, maar ook aan de begeleiders zelf.

 

Gentle teaching vraagt het vermogen om continu op elkaar af te stemmen. Deze afstemming is in belangrijke mate gevoelsmatig en moment-afhankelijk. Een begeleider kan niet goed afstemmen als hij vanuit een theoretisch model moet gaan nadenken hoe hij op een bepaalde situatie moet reageren.

De belangrijkste reden om de verschillende aspecten van gentle teaching te beschrijven is dat het ons helpt om hier veel bewuster mee om te gaan en daardoor meer effect te realiseren.


In de beschrijving van de methodiek maken we een onderscheid tussen de volgende aspecten:

nieuwe beeldvorming over de persoon

persoonlijke ontwikkeling van de begeleider

ontwikkelen van een gentle teaching grondhouding

ontwikkelen van levenskwaliteit

een individueel - methodisch - ontwikkelplan voor de persoon

In het individueel plan wordt een viertal aspecten nader uitgewerkt

doelen

het proces

leermiddelen

werkwijzen


Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer