John McGee

14 - 11- 1943        11 - 11 - 2012 


Op 11 november 2012 is John McGee, de grondlegger van Gentle Teaching overleden. John heeft zijn leven ten dienste gesteld van de strijd voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving: mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische ziekte of dementie, kinderen die misbruikt zijn, daklozen, enzovoort.

John heeft Gentle Teaching ontwikkeld,  als een methode en vooral als een manier omgaan met uiterst kwetsbare mensen voor wie het moeilijk is zich veilig, geliefd en verbonden te voelen met anderen. Met veel energie en volharding heeft John overal in de wereld Gentle Teaching geintroduceerd en geholpen het verder te ontwikkelen. Het liefst werkte John in de arme landen in Zuid Amerika. Hij heeft veel plekken in de wereld een belangrijke impuls gegeven voor een verbetering van de zorg en begeleiding van kwetsbare mensen.

John is ook meerdere malen in Nederland geweest. Binnen instellingen heeft hij op een praktische manier aan begeleiders laten zien hoe je contact kunt maken met mensen die door de combinatie van hun persoonlkijke kwetsbaarheden en levenservaringen afgesloten hebben voor menselijk contact en ondersteuning op de momenten dat ze dit het hardst nodig hebben. In 2011 heeft John voor zijn werk in ons land een koninklikjke onderscheiding gekregen en is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

We zullen John McGee missen, maar we zullen het werken met, en de promotie van Gentle Teaching met dezelfde energie en liefde voor de mensen om wie het gaat voortzetten.

Pouwel van de Siepkamp

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer