Ouderenzorg

Ouderen die geconfronteerd worden met onzekerheden door vragen over het naderende levenseinde, het verlies van functies door fysieke beperkingen, het verlies van het contact met de dagelijkse realiteit door dementie, verlies van perspectief door depressie, enzovoort kunnen steun ontlenen aan de relatie die hulpverleners met hen ontwikkelen.

Gelukkig hebben de meeste ouderen tot het einde van hun leven relaties met hun kinderen, kleinkinderen en anderen waardoor ze zich geliefd en gesteund voelen, ook als ze fysiek minder kunnen en vaker ziek zijn. Er zijn echter ook veel ouderen waarbij dit niet het geval is. Deze ouderen zijn dan volledig aangewezen op hulpverleners, zowel voor hun fysieke welbevinden als voor hun psychische en emotionele welzijn.

 

Werkdruk en basishouding

Door de hoge werkdruk in de zorginstellingen gaat de meeste aandacht uit naar de medisch/somatische zorg en er lijkt te weinig tijd te zijn om de mensen aandacht te geven en psychisch en emotioneel de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Dit is niet niet goed voor de ouderen, maar ook niet voor de

Verplegenden zijn nu de meeste tijd kwijt aan dingen die ze vanuit hun hart het minst belangrijk vinden

 

Dagblad Trouw

25-10-2017

zorgverleners zelf. Door de grote nadruk op de concrete verzorgende handelingen verdwijnt de persoonlijke ontmoeting uit beeld en daarmee ook de voldoening die deze ontmoeting op kan roepen. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarin de oudere zich steeds verder psychisch en emotioneel afsluit, en de zorgverleners zich steeds meer richten op de functionele verzorgende handelingen.

Zorgverleners kunnen zich dan ook steeds meer gaan storen aan onrustig gedrag van ouderen dat een gevolg is van dementie of emotionele problemen en die de rust op de afdeling of de dagelijkse werkzaamheden verstoren. Dit kost de verzorgendenveel energie en vermindert het werkplezier.


Met gentle teaching leren zorgverleners hun dagelijks werk en de zorgcontacten die ze hebben met de ouderen te gebruiken als momenten waarop ze de ander kunnen laten ervaren dat ze zich in het contact met de zorgverleners onvoorwaardelijk geliefd en veilig kunnen voelen. De zorgverleners leren op die manier ook veel beter om vanuit hun eigen oorspronkelijke kracht en motivatie te werken in plaats van 'te overleven' in de omstandigheden waaronder ze hun werk doen. Door de principes van Gentle Teaching onderdeel te maken van de dagelijkse werkhouding is het niet iets extra's wat erbij komt, maar het is een verdiepende dimensie die in het werk wordt aangebracht en waar de zorgverlener zelf ook direct baat bij ervaart.

 

De kracht van de relatie benutten

De essentie van Gentle Teaching is dat het accent in het werk gelegd wordt op het ontwikkelen van een onvoorwaardelijke veilige en liefdevolle relatie die niet alleen wederkerig is, maar waarbij de verbinding ook op gevoelsniveau ervaren wordt.  Dit is belangrijk, want als door voortschrijding van de dementie de cognitieve functies van de oudere alsmaar minder worden, bestaat de verbinding met de wereld alleen nog uit het ervaren van de nabijheid van de zorgverleners.

Het ontwikkelen van de relatie begint daarom al ver voor dat de dementie in zo'n gevorderd stadium is dat de oudere de verbinding met de wereld om hem heen als zo goed als kwijt is.

 

Gentle teaching kan gerangschikt worden onder de belevingsgerichte benaderingen en heeft veel overeenkomsten met wat tegenwoordig 'warme zorg' wordt genoemd. Het is echter een benadering die bewust probeert de relatie met de oudere op het diepere gevoelsniveau te ontwikkelen. Er wordt naar een situatie toegewerkt waarin alleen al de aanwezigheid van de hulpverlener door de oudere als veilig en liefdevol ervaren wordt.Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer