Ernstige verstandelijke beperking

Bij veel mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking heeft het hechtingsproces nooit goed plaats gevonden of is het hechtingsgevoel verloren geraakt door latere levenservaringen. De verstandelijke beperking zelf maakt het al bijzonderlijk moeilijk voor deze mensen om uitdagende momenten in het leven op een goede wijze het hoofd te bieden. Als de verstandelijke beperking ook nog gepaard gaat met bijkomende problemen, zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, epilepsie of gevoeligheid voor psychoses, wordt het leven extra moeilijk.

Als er geen relatie is waarbinnen de persoon zich onvoorwaardelijk geliefd en veilig voelt en waarbinnen hij zich kwetsbaar mag voelen, is de kans groot dat hij in een sociaal-emotioneel isolement raakt. Op moment van stress zal hij dat het contact met de buitenwereld helemaal verbreken en in zijn emoties verstrikt raken. Dit uit zich vaak in uiteenlopende vormen van agressie. De neiging om het gedrag te willen beheersen heeft voor de relatie meestal alleen maar een negatief effect, waardoor de problemen verergeren. Er ontstaat een patroon van actie-reactie dat zichzelf in stand gaat houden en dat leidt tot een steeds verdergaand sociaal-emotioneel isolement van de cliënt.

Met gentle teaching kan dit proces doorbroken worden. Door zich bewust te richten op het ontwikkelen van de veilige en liefdevolle relatie leert de cliënt dat hij zich door de begeleider gesteund kan voelen in plaats van afgewezen of overheerst. De begeleider leert zijn oorspronkelijke, warme, kwaliteiten centraal te stellen in het contact met de cliënt en zal daardoor veel meer voldoening halen uit het werk. Gentle teaching kan misschien niet alle 'gedragsproblemen' oplossen. Dat is de intentie ook niet. De intentie van gentle teaching is dat zowel de cliënt als de begeleider meer geluk gaan ervaren en zich in een relatie met elkaar verbinden. Eventueel blijvend 'probleemgedrag' zal dan steeds minder een probleem zijn.

Naast de focus op de vorming van de relatie, is binnen gentle teaching een model ontwikkeld voor ondersteuning van levenskwaliteit. Dit model biedt om de cliënt op alle belevingsgebieden te ondersteunen, waardoor via ondersteuning van levenskwaliteit (ofwel geluk) de mogelijkheden van cliënten aanzienlijk uitgebreid kunnen worden. Ook hierdoor neemt de aanleiding voor probleemgedrag af.

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer