Gentle teaching wordt vaak gezien als een benaderingswijze die specifiek bedoeld is voor mensen met ernstig probleemgedrag. Dat komt misschien omdat in de beginjaren van gentle teaching de nadruk ook sterk werd gelegd op de noodzaak om juist deze mensen met gentle teaching te benaderen.

Het is bekend dat veel probleemgedrag zijn oorzaak vindt in gevoelens van onzekerheid of onveiligheid. Bovendien wordt vaak heel beheersmatig opgetreden tegenover mensen met probleemgedrag, waardoor de angst en onzekerheid eerder toe- dan afnemen.

Het effect van gentle teaching voor mensen die bekend staan als mensen met probleemgedrag is, dat de relatie tussen hen en de begeleiders verbetert en dat de mensen zich prettiger kunnen gaan voelen. Dat zal soms wel en soms niet leiden tot een afname van het gedrag dat als problematisch wordt ervaren. Dit gedragsverandering is niet het primaire doel van gentle teaching. Doel is dat de persoon zich mens kan voelen in een warm en veilig contact met anderen.

De ervaring leert dat - ook al verandert het gedrag van de persoon niet veel - de relatie wel verbetert en het ook voor de begeleiders prettiger werken is. De oorspronkelijke negatieve betekenis van het gedrag wordt losgelaten.

Eigenlijk is gentle teaching voor iedereen geschikt. Gentle teaching is geen wondermiddel dat alle wonden heelt, maar het is wel een benaderingswijze waar veel mensen baat bij hebben. Voor wie is het nu prettig om zich bekritiseerd of afgewezen te voelen of voor wie is het nu prettig om zich te ergeren aan het gedrag van anderen.

Gentle Teaching gaat ervan uit dat het voor iedereen belangrijk is om veilige en liefdevolle relaties met anderen te hebben. In een dergelijke relatie hoef je de strijd niet met de ander aan te gaan, maar kan je de ander op een liefdevolle manier helpen op een goede manier in het leven te staan. Er zijn echter ook mensen die als gevolg van bijzondere kwetsbaarheden extra belang hebben bij een bewuste en zorgvuldige toepassing van gentle teaching in de hulpverlening.

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer