gt transp

 

dia1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentle Teaching

Onvoorwaardelijke relaties
de basis voor opvoeden en hulpverlening

 

 Zowel in de opvoeding van kinderen als in de hulpverlening aan volwassenen ligt het accent vaak op het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden en het de ander leren zich goed te gedragen. Als er sprake is van gedrag waar de omgeving hinder van heeft, wordt hier vaak beheersmatig op gereageerd en ligt de focus op het willen veranderen van het ongewenste gedrag.

Bij Gentle Teaching ligt het accent niet op het ontwikkelen van practische vaardigheden of het afleren van 'ongewenst gedrag', maar op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke relaties. Als de relatie met een kind of een volwassene met een beperking of aandoening goed en onvoorwaardelijk is, kunnen we hem op een veilige en liefdevolle manier helpen problemen op te lossen zonder dat dat voor hemzelf of de omgeving schadelijk is. 

 Op deze website kunt u meer lezen over waarom we voor deze benadering kiezen en op welke wijze we er in de opvoeding en de hulpverlening mee werken.  

 

Woordkeuze

Het is in ons land gebruikelijk om de spreken over cliënten als we het hebben over mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit woordgebruik suggereert een 'dienstverleningsrelatie' waarin het gegeven dat mensen ergens hulp bij nodig hebben de aard van de relatie bepaalt.

Bij Gentle gaat het om een persoonlijke relatie tussen mensen en hun 'begeleiders'. Om die reden gebruiken we op deze website het woord cliënt niet, maar kiezen we ervoor om het te hebben over 'de persoon' of 'de ander'. Het is even wennen, maar het doet meer recht aan de personen en de begeleiders.

Om de mensen die zorg en ondersteuning bieden aan te duiden gebruiken we de term 'begeleiders'. Hieronder vallen ook ouders, broers en zussen, leerkrachten en anderen die zorg en ondersteuning bieden. 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus